กล้วยลืมผัว มันมีกิ๊ก เผือกอ้อนผัว กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ ขนมกินเล่นไทยรสดั้งเดิม

Minemadame Golden Banana Series  : Packaging

Golden Banana Series are Thai snack. It's out standing from same products in the market by named. It very impact in Thai language. Customer ask us to re-design the packaging from original character.

Skill we used

– Identity

– Art Direction

– Digital

– Print

กล้วยลืมผัว, มันมีกิ๊ก, เผือกอ้อนผัว, กล้วยฉาบ, มันฉาบ, เผือกฉาบ, ขนมไทย, ของกินเล่น, ของฝาก
กล้วยลืมผัว, มันมีกิ๊ก, เผือกอ้อนผัว, กล้วยฉาบ, มันฉาบ, เผือกฉาบ, ขนมไทย, ของกินเล่น, ของฝาก
กล้วยลืมผัว, มันมีกิ๊ก, เผือกอ้อนผัว, กล้วยฉาบ, มันฉาบ, เผือกฉาบ, ขนมไทย, ของกินเล่น, ของฝาก
กล้วยลืมผัว, มันมีกิ๊ก, เผือกอ้อนผัว, กล้วยฉาบ, มันฉาบ, เผือกฉาบ, ขนมไทย, ของกินเล่น, ของฝาก
กล้วยลืมผัว, มันมีกิ๊ก, เผือกอ้อนผัว, กล้วยฉาบ, มันฉาบ, เผือกฉาบ, ขนมไทย, ของกินเล่น, ของฝาก

Old Packaging.

Sketch.

BACK TO WORK

Ihapstudio Co., Ltd.

 

5 Ramkhamhaeng 2, Soi 3, Yaek 4, Dokmai Prawet Bangkok Thailand 10250

Contact

 

Mobile : 085 129 7009

Phone : 02 751 7714

 

E-mail : ihapstudio@yahoo.com

              ihapstudio@gmail.com