ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต

Good Day Phuket Boutique Bed & Breakfast : Branding

Good Day Phuket is a family home boutique bed and breakfast with 9 pool access rooms and 10 pool view rooms. located at Phuket town which is convenient for transportation and shopping.

Skill we used

– Identity

– Art Direction

– Print

 

ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต
ออกแบบแบรนด์ โลโก้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ ของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต

BACK TO WORK

Ihapstudio Co., Ltd.

 

5 Ramkhamhaeng 2, Soi 3, Yaek 4, Dokmai Prawet Bangkok Thailand 10250

Contact

 

Mobile : 085 129 7009

Phone : 02 751 7714

 

E-mail : ihapstudio@yahoo.com

              ihapstudio@gmail.com