ออกแบบแพคเกจ กล่อง บรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ

AUTOBOT VACUUM : Packaging

 

Autobot is automatic robot cleaner brand in Thailand.  We desinged Smart Robot Vacuum packaging with the mission to simple and look smart.

Skill we used

– Identity

– Art Direction

– Digital

– Print

ออกแบบแพคเกจ กล่อง บรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ

Mini Robot Vacuum

ออกแบบแพคเกจ กล่อง บรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ

Smart  Robot Vacuum

BACK TO WORK

Ihapstudio Co., Ltd.

 

5 Ramkhamhaeng 2, Soi 3, Yaek 4, Dokmai Prawet Bangkok Thailand 10250

Contact

 

Mobile : 085 129 7009

Phone : 02 751 7714

 

E-mail : ihapstudio@yahoo.com

              ihapstudio@gmail.com