บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน

W BALANCE : Branding Design

 

W BALANCE is Thai construction and engineering company. Named after the engineering technique that base company's product.

Skill we used

– Identity

– Art Direction

– Digital

– Print

บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน
บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน
บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน
บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน
บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน
บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน
บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน
บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน
บริษัทให้บริการด้านวิศกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตึก อาคาร โรงงาน

BACK TO WORK

Ihapstudio Co., Ltd.

 

5 Ramkhamhaeng 2, Soi 3, Yaek 4, Dokmai Prawet Bangkok Thailand 10250

Contact

 

Mobile : 085 129 7009

Phone : 02 751 7714

 

E-mail : ihapstudio@yahoo.com

              ihapstudio@gmail.com